Zavedamo se, da je nemogoče ustreči prav vsem, smo pa prepričani, da z dobrim sodelovanjem in dobro komunikacijo lahko dosežemo pozitivne rezultate.
KONTAKT ŽE 5 LET Z VAMI
 Design in izvedba: JK-inet.com © Copyright Di Grazia d.o.o. 2016. Vse pravice pridržane
2011   -   Nastala   je   ideja   na   podlagi   številnih   prošenj   ljudi,   katerih   temelj   je   bila   pomoč   pri   iskanju   različnih   del   v Avstriji.   S   pomočjo   že   znanih   poslovnih   partnerjev   v   Avstriji   in   tam   delujočih   Slovencev,   smo   ustvarili   različne povezave in se začeli medsebojno tudi informirati. 2012   -   Aktivno   obiskovanje   vseh   sejmov   v   Avstriji,   začeli   smo   se   aktivno   oglaševati,   med   drugim   tudi   v   častniku FINANCE,   preko   katerega   smo   spoznali   ambiciozne   Slovence,   ki   so   že   delovali   v   Avstriji   in   so   nas   podkrepili   s številnimi nasveti. 2013   -   Na   celjski   območni   enoti   Zavoda   za   zaposlovanje   so   spremljali   podatke   o   številu   Slovencev,   ki   so   do   leta 2013   poiskali   delo   v   Avstriji.   Direktorica   omenjenega   zavoda   Alenka   Rumpak,   je   povedala:   "V   letu   2013   beležimo več    kot    14.000    Slovencev,    ki    so    pričeli    z    delom    v    Avstriji.    Od    tega    je    kar    7647    čezmejnih    delavcev    (dnevnih migrantov)   …"   ,   kar   je   za   nas   pomenilo   dodatno   motivacijo   in   voljo,   da   smo   pri   podajanju   tovrstnih   informacij vztrajali   še   naprej.   Deležni   smo   bili   številnih   pohval,   izvedli   smo   nekaj   tisoč   telefonskih   klicev,   in   predvsem   smo zdržali   pritiske,   ki   jih   je   povzročilo   zares   veliko   število   tistih,   ki   so   se   zanimali   za   delo   v   Avstriji.   Iz   tega   razloga   smo   v letu   2013   preoblikovali   podjetje   iz   pravne   oblike   S.P.   v   D.O.O.,   ter   se   iz   dolenjske   preselili   v   Celje.   Vse   to   zato,   da   bi se čim bolj približali željam in potrebam naših strank. 2014   -   Nicola   Di   Grazia   je   bil   povabljen   s   strani   avstrijskega   motivatorja   Dirka   Griesdorna   na   Leadership   akademijo v   Turčijo,   ter   se   tako   spoznal   s   številnimi   Avstrijci,   katerim   je   med   drugim   predstavil   tudi   svoj   način   dela   v   Sloveniji ,nad katerim so bili navdušeni. Intervju je predstavljen tukaj: http://digrazia.si/welcome.php?lang=sl 2015   -   V   celotnem   teku   poslovanja   smo   venomer   občutili   nestrpnost   tistih   ljudi,   katerim   se   sodelovanje   tudi   z   nami ni   dobro   izšlo   in   so   iskali   raje   težave   kot   rešitve.   Številni   so   nas   vse   do   leta   2015   kritizirali   po   spletu   pod   raznimi neznanimi    imeni    in    na    družbenih    omrežjih,    vendar    kvalitetni    ljudje,        ki    so    delali    na    sebi    in    se    dodatno    tudi izobraževali,   so   našli   dobre   argumente   zakaj   sodelovati   z   nami.   S   pomočjo   ambicioznih   ljudi   smo   še   izboljšali   naše komunikacijske   vezi   z   Avstrijo   in   se   podali   novemu   izzivu   www.guterpreis.net   ,katerega   je   za   zelo   pozitivnega   in koristnega ocenil tudi mag.Franci Kotnik, direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice. 2016   -   5.januarja   nas   je   neuspešno   želela   javno   kritizirati   stranka   preko   Slovenskih   novic.   Vendar   ko   članek   bralec   v celoti   prebere,   kaj   hitro   razume   prednosti   v   našem   sodelovanju.   Tako   smo      na   osnovi   tega   članka   pridobili   takoj 1500    dodatnih    sledilcev    na    naši    facebook    strani    DELO    v    Avstriji,    prav    tako    pa    smo    še    dodatno    z    youtube posnetkom javnosti ponovno podrobno obrazložili naše delo: https://www.youtube.com/watch?v=FFW06dSMnW0
031 500 628 informacije@delovavstriji.com 031 500 628 informacije@delovavstriji.com
Zavedamo se, da je nemogoče ustreči prav vsem, smo pa prepričani, da z dobrim sodelovanjem in dobro komunikacijo lahko dosežemo pozitivne rezultate.
KONTAKT ŽE 5 LET Z VAMI
 Design in izvedba: JK-inet.com © Copyright Di Grazia d.o.o. 2016. Vse pravice pridržane
2011   -   Nastala   je   ideja   na   podlagi   številnih   prošenj ljudi,   katerih   temelj   je   bila   pomoč   pri   iskanju   različnih del     v     Avstriji.     S     pomočjo     že     znanih     poslovnih partnerjev   v   Avstriji   in   tam   delujočih   Slovencev,   smo ustvarili    različne    povezave    in    se    začeli    medsebojno tudi informirati. 2012    -    Aktivno    obiskovanje    vseh    sejmov    v    Avstriji, začeli   smo   se   aktivno   oglaševati,   med   drugim   tudi   v častniku     FINANCE,     preko     katerega     smo     spoznali ambiciozne   Slovence,   ki   so   že   delovali   v   Avstriji   in   so nas podkrepili s številnimi nasveti. 2013      -      Na      celjski      območni      enoti      Zavoda      za zaposlovanje      so      spremljali      podatke      o      številu Slovencev,   ki   so   do   leta   2013   poiskali   delo   v   Avstriji. Direktorica    omenjenega    zavoda    Alenka    Rumpak,    je povedala:    "V    letu    2013    beležimo    več    kot    14.000 Slovencev,   ki   so   pričeli   z   delom   v   Avstriji.   Od   tega   je kar   7647   čezmejnih   delavcev   (dnevnih   migrantov)   …"   , kar   je   za   nas   pomenilo   dodatno   motivacijo   in   voljo,   da smo    pri    podajanju    tovrstnih    informacij    vztrajali    še naprej.   Deležni   smo   bili   številnih   pohval,   izvedli   smo nekaj   tisoč   telefonskih   klicev,   in   predvsem   smo   zdržali pritiske,   ki   jih   je   povzročilo   zares   veliko   število   tistih,   ki so   se   zanimali   za   delo   v   Avstriji.   Iz   tega   razloga   smo   v letu   2013   preoblikovali   podjetje   iz   pravne   oblike   S.P.   v D.O.O.,   ter   se   iz   dolenjske   preselili   v   Celje.   Vse   to   zato, da   bi   se   čim   bolj   približali   željam   in   potrebam   naših strank. 2014    -    Nicola    Di    Grazia    je    bil    povabljen    s    strani avstrijskega       motivatorja       Dirka       Griesdorna       na Leadership   akademijo   v   Turčijo,   ter   se   tako   spoznal   s številnimi   Avstrijci,   katerim   je   med   drugim   predstavil tudi   svoj   način   dela   v   Sloveniji   ,nad   katerim   so   bili navdušeni.         Intervju         je         predstavljen         tukaj: http://digrazia.si/welcome.php?lang=sl 2015    -    V    celotnem    teku    poslovanja    smo    venomer občutili   nestrpnost   tistih   ljudi,   katerim   se   sodelovanje tudi   z   nami   ni   dobro   izšlo   in   so   iskali   raje   težave   kot rešitve.   Številni   so   nas   vse   do   leta   2015   kritizirali   po spletu   pod   raznimi   neznanimi   imeni   in   na   družbenih omrežjih,   vendar   kvalitetni   ljudje,      ki   so   delali   na   sebi in     se     dodatno     tudi     izobraževali,     so     našli     dobre argumente     zakaj     sodelovati     z     nami.     S     pomočjo ambicioznih        ljudi        smo        še        izboljšali        naše komunikacijske   vezi   z   Avstrijo   in   se   podali   novemu izzivu      www.guterpreis.net      ,katerega      je      za      zelo pozitivnega     in     koristnega     ocenil     tudi     mag.Franci Kotnik,       direktor       Savinjsko-Šaleške       gospodarske zbornice. 2016    -    5.januarja    nas    je    neuspešno    želela    javno kritizirati   stranka   preko   Slovenskih   novic.   Vendar   ko članek    bralec    v    celoti    prebere,    kaj    hitro    razume prednosti   v   našem   sodelovanju.   Tako   smo      na   osnovi tega   članka   pridobili   takoj   1500   dodatnih   sledilcev   na naši   facebook   strani   DELO   v   Avstriji,   prav   tako   pa   smo še   dodatno   z   youtube   posnetkom   javnosti   ponovno podrobno                obrazložili                naše                delo: https://www.youtube.com/watch?v=FFW06dSMnW0
DI GRAZIA d.o.o. Kukovčeva ul.1, 3000 Celje GSM: 031-500-628 email: informacije@delovavstriji.com
Delovavstriji.com